Tuesday, 3 March 2009

Dutch rubbish burnt in Kiruna

Dutch rubbish burnt in Kiruna

En sopig import

Flera tusen ton holländska sopor har fraktats till Kiruna för att brännas i värmeverket.
- Rena vansinnet, tycker Svante Henelund (C).

Omkring 3 500 ton sopor från Holland har fraktats via Narvik i Norge till Kiruna.
Mats Nilsson, informationschef vid Tekniska verken, förklarar varför:
- Vår leverantör i Norge har haft svårt att få ihop den volym som vi har ett avtal om. Därför gjorde den en engångsimport från Holland för att möta det åtagande den har gentemot oss, säger Mats Nilsson.
Deponiförbud
Enligt Tekniska verken är orsaken det deponiförbud som införs den 1 juli 2009 i Norge. Det gör att de norska deponierna under de senaste månaderna passar på att locka till sig så mycket sopor som möjligt genom att dumpa priserna.
Det ska ha gjort att den norska leverantören fått in en mindre mängd brännbart avfall än vanligt från sina underleverantörer.
- Deponierna drivs av vinstdrivande företag som vill passa på att tjäna pengar medan de kan, säger Mats Nilsson.
"Ingen miljövinst"
Svante Henelund har med bestörtning reagerat över det faktum att holländska sopor bränns i Kiruna.
- Soporna fraktas flera hundra mil, det kan inte vara någon miljövinst i det. Det är rena vansinnet, säger han.
Mats Nilsson menar att det är en engångsföreteelse:
- Att ta in brännbart avfall från Holland är absolut inget vi strävar efter. Efter den 1 juli har vi en gynnsam situation eftersom efterfrågan från Norge är stor, säger han.
Handelshinder
SR Norrbotten rapporterar att Naturvårdsverket godkänt att 10 000 ton sopor får fraktas från Holland till Kiruna i år. Naturvårdsverket säger sig inte ha någon möjlighet att begränsa transporterna, då det skulle uppfattas som handelshinder inom EU.

Ongeveer 3500 ton afval uit Nederland is via Narvik in Noorwegen naar Kiruna bevracht.
Mats Nilsson, chef informatie bij Technische Werken, legt uit:
Onze leverancier in Noorwegen heeft moeilijkheden gehad met het verwerken van het volume waarover we een afspraak hebben. Daarom is een eenmalige import uit Nederland gehaad om de afspraak met ons na te komen, zegt Mats Nilsson.
Volgens Technische Werken is de oorzaak het deponiverbod dat op 1 juli 2009 in Noorwegen is ingevoerd. Dat maakt dat de Noorse depots de laatste maanden zo veel mogelijk afval lokken om de prijzen te dumpen.
Depots van depotbedrijven met winstbejag willen geld verdienen wanneer ze kunnen, zegt Mats Nilsson.
Geen milieuvoordeel
Svante Henelund heeft met verbijstering gereageerd op het nieuws dat Nederlands afval in Kiruna wordt verbrandt.
Afval wordt duizenden kilometers vervoerd. Dat is pure waanzin, zegt hij.
Mats Nilsson zegt dat het een incident is:
We streven absoluut niet naar het importeren van afval uit Nederland. Na 1 juli hebben we een betere situatie omdat de vraag uit Noorwegen groot is, zegt hij.
SR Norrbotten meldt dat Naturvårdsverket heeft goedgekeurd dat dit jaar 10000 ton afval uit Nederland naar Kiruna wordt vervoerd. Naturvårdsverket zegt dat ze geen mogelijkheden hebben de transporten te beperken, dat zou door de EU als beperking van de handel worden gezien.

1 comment:

Anonymous said...

Power Male Tablets http://cookiecuttermini.com/ - valium cost The medication replaced Lirbium on the market and was considered a more powerful alternative as it is 2. [url=http://cookiecuttermini.com/]cheap valium[/url]